top of page

 

שחזור גוון פטמות ועטרות לאחר שחזורי שד

שחזור עטרות לאחר שחזור פטמות:

סוגי טיפולים וגלריה

שחזור דו צדדי

אחרי

AFT.jpg
AS.jpg

אחרי

אחרי

AS.jpg
SS.jpg

לפני

Before.jpg

לפני

לפני

7 a.jpg

שחזור חד צדדי

אחרי

3 b.jpg
4 b.jpg

אחרי

לפני

3 a.jpg
4 a.jpg

לפני

שחזור עטרות ופטמות בתלת מימד

1.jpg

אחרי

אחרי

9 bB.jpg
8 a.png

לפני

לפני

9 aA.png

תיקון עטרה לאחר ניתוח הרמת שד

אחרי

DD.png
DD.png

אחרי

לפני

before.png
before.png
before.png
before.png

לפני

שחזור זיפים ושפה עליונה לאחר ניתוח שפה שסועה

2 b.jpg

אחרי

2 a.jpg

לפני

ציור זיפים לאחר ניתוח השתלת שיער

אחרי

BB.jpg

לפני

AAA.jpg

שחזור גבות לגבר (אלופציה אריאתה)

6 b.jpg

אחרי

6 a.jpg

לפני

טשטוש צלקת לאחר ניתוח מתיחת פנים

אחרי

ABEF.jpg

לפני

A1.jpg
bottom of page